Arkivsystem

Spar penger og plass med mobilt arkivsystem

Til tross for en økende grad av digitalisering, må mange typer dokumenter og gjenstander fortsatt lagres i et arkivsystem. Gjenstander av historisk verdi og juridiske dokumenter må ofte beholdes i sin opprinnelige fysiske form. Noen organisasjoner ønsker å ha fysiske arkivsystem for raskere og lettere tilgang. Bedriftene bruker i stadig større grad mobile arkivsystem for å oppnå en effektiv lagring av eiendelene sine. Dette maksimerer lagringskapasiteten, gir trygg og kompakt oppbevaring og medfører kostnadsbesparelser.

Kontakt Bruynzeel Storage Systems

Slik skaper du et effektivt arkivsystem

Når du skal lage et arkivsystem, går god tilgjengelighet og maksimering av lagringskapasiteten hånd i hånd. Ved å velge riktig arkivsystem, kan hver eneste kubikkcentimeter av arkivrommet brukes effektivt, og alle dokumentene er innen enkel rekkevidde. Konsulentene fra Bruynzeel Storage Systems vil hjelpe deg med å maksimere plassen du har til rådighet. Våre skreddersydde løsninger kan tilpasses døråpninger, ventilasjonskanaler og begrensede takhøyder.

Faste arkivhyller

statische archiefrekken

Faste arkivhyller er et godt valg når man har et arkivsystem som brukes jevnlig av mange forskjellige mennesker. Arkivmaterialet er lett tilgjengelig for alle brukere via permanente midtganger, og man unngår flaskehalser. Bruynzeels faste arkivhyller i stål leveres i ulike lengder, høyder og dybder.  Denne fleksibiliteten har følgende fordeler:

  • Det er lett å bygge seg rundt hindringer som dører og ventilasjonskanaler og bruke plassen mest mulig effektivt.
  • Systemet er modulært, noe som gjør det lett å utvide eller tilpasse etter behov.
  • Hyllemålene kan tilpasses det som skal lagres i arkivet, slik at man unngår halvtomme hyller.
archive shelving

Spar plass med et mobilt arkivsystem

verrijdbare archiefrekken

Mobile arkivsystemer gir en rekke fordeler i forhold til faste arkivhyller. Faste hyller krever f.eks. at det er gangplass mellom radene for at folk skal få tilgang til hyller og skuffer. Mobile arkivssystem bruker den tilgjengelige plassen mest mulig effektivt ved å bruke kun én midtgang, noe som nesten dobler kapasiteten til arkivet. Mobile arkivskap kan flyttes enkeltvis eller gruppevis der det er nødvendig. Systemet kan tilpasses med ekstra brede midtganger tilpasset rullestolbrukere uten tap av lagringskapasitet.

Arkivsystem på to plan

Hvis det er lite gulvplass til rådighet, men god høyde under taket, kan man montere en “dobbeldekker”, dvs. et arkivsystem i to plan. Et system med to plan øker lagringskapasiteten til et gitt gulvareal med 400 prosent sammenlignet med én-etasjes faste hyller. Det doble arkivsystemet har to plan med mobile arkivskap, der nedre og øvre skap består av én enkelt enhet som kan flyttes sammen i tandem. Første mellomplan er derfor ikke bærende, slik at man unngår behovet for store og kostbare endringer på selve bygningen.

dubbel dekker archief

En enkel oversikt over ulike arkivtyper

Valget av arkivsystem avhenger av den tilgjengelige plassen, størrelsen på det som skal lagres og hvor mange som skal ha tilgang til arkivet. Her ser du funksjonen til faste arkivhyller, mobile arkivskap og arkivsystem på to plan.

Lagring av historiske filer

Historiske dokumenter har spesielle krav når det gjelder arkivlagring. Ventilasjonskanaler og filtre sikrer et optimalt klima som beskytter mot støv og mugg. Både selve arkivrommet og arkivskapene kan justeres for å oppbevare historiske dokumenter på en optimal måte.

historisch archief

Arkivet til Katrine Madsbjerg

Referanseprosjekter

© Copyright - Bruynzeel Storage Systems