Bruynzeel Storage Systems er Europas ledende utvikler og produsent av innovative lagringsløsninger til kontorer, arkiver, museer og biblioteker. Selskapet har salgskontorer i ni europeiske land og et distribusjonsnettverk som dekker 43 land over hele verden.

Bruynzeel Storage Systems AS

Stanseveien 4
N-0975 Oslo
Norway
Tlf: +47 40004740
Fax: +46 (0) 31 486 696
info@bruynzeel.no

Kontakt/Distriktssjefer

Johnny Bratland – Distriktssjef Nord & Vest
Tlf.: +47 474 69 959
johnny.bratland@bruynzeel.no

Lars Viksengen- Distriktssjef  Sør
Tlf.: +47 950 57 286
lars.viksengen@bruynzeel.no

Ragnar Møllegaard – Prosjektdirektør
Tlf.: +4790828056
ragnar.mollegaard@bruynzeel.no

Project Manager, Skandinavien
Peter Luukkonen
M +46 706-954 700
E peter.luukkonen@bruynzeel.se

Adm. Direktør Skandinavia

Peter Larsson
+46 31- 771 70 39
peter.larsson@bruynzeel.se