Bruynzeel Storage Systems utvikler, produserer, selger og vedlikeholder innovative oppbevaringsløsninger til kontorer, arkiver, museer og varehus. Som produsent, konsulent og installatør er Bruynzeel Storage Systems markedsledende i utviklingen av plassbesparende arkiverings- og oppbevaringssystemer. Selskapets hovedkontor og fabrikk ligger samlet i Panningen i Nederland, og dekker et areal på 28 000 m2. Bruynzeel har salgsvirksomhet i ni europeiske land gjennom egne salgskontorer, samt globalt via et distributørnettverk i 43 land.

Mer om Bruynzeel Storage Systems

Bruynzeel Video

Vi effektiviserer din tilgjengelige plass

du har til rådighet ved å tilby deg innovative, plassbesparende løsninger.

Grunnlaget for virksomheten er kjerneverdiene våre: • Vi er kundeorienterte og skiller oss fra konkurrentene gjennom en høy grad av innovasjon. • Vi vil oppnå dette gjennom samarbeid og lagånd. Sammen håndterer vi bedriftens samfunnsansvar.

Kundeorientert

Vi har som sentralt prinsipp at kunder, leverandører og interessenter skal bli helt fornøyde. De er hovedfokuset vårt. Derfor samhandler vi tett med dem. Vi lytter til behovene, ønskene og kravene deres og gjør vårt ytterste for å møte forventningene de har. De motiverer oss til å utvikle bedre og mer kreative løsninger!

Innovasjon

Med den kunnskapen og kompetansen vi innehar, utvikler vi innovative produkter. Med den kunnskapen og kompetansen vi innehar, utvikles innovative produkter. Vi gjør oss kontinuerlig kjent med nyutviklede produkter, og dette gjør at vi alltid kan tilby et avansert og komplett produktspekter.

Teamarbeid

Teamarbeid er grunnlaget som alt annet spinner ut fra. Vi legger stor vekt på gjensidig respekt, engasjement, hjelpsomhet og tillit. Dette gjelder både i samarbeidet med kolleger og i samspillet med kundene.

Bedriftens samfunnsansvar

Bruynzeel Storage Systems ser det som sitt ansvar å bevare miljøet for framtidige generasjoner. Dette betyr at vi hele tiden forbedrer prosessene våre for å unngå miljøfarer. I tillegg er samfunnsansvar en prosess der vi kontinuerlig arbeider for å oppnå en god balanse mellom mennesker, planeten vår og fortjenesten til selskapet. Ved å investere i selskapet, i å videreutvikle medarbeiderne våre og i å produsere kundeorienterte, innovative oppbevaringssystemer, skaper vi en viktig merverdi for miljøet vårt.

Kvalitet

Bruynzeels produkter overholder ledende internasjonale kvalitetskrav og er sertifisert av uavhengige eksperter på dette feltet.

Legal

Constructor Group

Constructor Group Logo

Bruynzeel Storage Systems is part of the Constructor Group AS, a leading manufacturer of innovative storage solutions. The Constructor product portfolio ranges from innovative pallet racking up to office and archive solutions.