Bruynzeel Storage Systems utvikler, produserer, selger og vedlikeholder innovative oppbevaringsløsninger til kontorer, arkiver, museer og varehus. Som produsent, konsulent og installatør er Bruynzeel Storage Systems markedsledende i utviklingen av plassbesparende arkiverings- og oppbevaringssystemer. Selskapets hovedkontor og fabrikk ligger samlet i Panningen i Nederland, og dekker et areal på 28 000 m2. Bruynzeel har salgsvirksomhet i ni europeiske land gjennom egne salgskontorer, samt globalt via et distributørnettverk i 43 land.

 

Mer om Bruynzeel Storage Systems

 

Bruynzeel Video

Vi effektiviserer din tilgjengelige plass

du har til rådighet ved å tilby deg innovative, plassbesparende løsninger.

Grunnlaget for virksomheten er kjerneverdiene våre:

Hjelpsom

Alt vi gjør bygger på samarbeid og vi legger stor vekt på egenskaper som gjensidig respekt, engasjement, hjelpsomhet og tillit. Dette gjelder både samarbeid kollegaer imellom og samarbeidet med våre kunder.

Ekspert

Med vår omfattende kunnskap og ekspertise kan vi utvikle nye og innovative produkter. Vi holder oss oppdatert i utviklingen, hvilket muliggjør at vi alltid kan tilby ett avansert og komplett spekter av produkter.

Kundeorientert

Vårt hovedfokus ligger på tilfredsheten hos våre kunder, leverandører og interessenter. Vi engasjerer oss i deres behov, ønsker og krav og anstrenger oss for å møte deres forventninger. De motiverer oss til å utvikle bedre og mer kreative løsninger!

Kreativ

Det er vår evne til å se nye muligheter for oppbevaringsløsninger som genererer den beste tenkbare løsningen. Vi utfordrer vår måte å tenke på og forandrer vårt perspektiv. Å tenke, identifisere, oppdage, utforske, undersøke, forstå, skape og etablere.

Vinnende mentalitet

Vår positive lagånd får jobben gjort! Vi gir aldri opp og går helhjertet inn for å gjøre det som kreves for å oppnå best mulig resultat

Kvalitet

Bruynzeels produkter overholder ledende internasjonale kvalitetskrav og er sertifisert av uavhengige eksperter på dette feltet.

Legal

Constructor Group

Constructor Group Logo

Bruynzeel Storage Systems is part of the Constructor Group AS, a leading manufacturer of innovative storage solutions. The Constructor product portfolio ranges from innovative pallet racking up to office and archive solutions.