Arkivförvaring

Spara pengar och utrymme med smart arkivförvaring.

Trots ökande digitalisering finns fortfarande dokument och objekt som behöver arkivförvaring, till exempel föremål av historiskt värde och juridiska dokument som måste bevaras. Kompakt arkivförvaring maximerar lagringsutrymmet med bibehållen säkerhet och tillgänglighet. Disponibel yta utnyttjas maximalt vilket ger ökad effektivitet och kostnadsbesparingar. Något som fler och fler företag och organisationer upptäcker och drar nytta av.

Hur man skapar effektivt arkivförvaring

Att skapa tillgänglighet och maximera förvaringskapacitet går hand i hand när man planerar smart arkivförvaring. Genom att välja rätt förvaringssystem kan varje kubikcentimeter av arkivrummet användas effektivt, samtidigt som alla dokument finns kvar nära dig. Bruynzeel Storage Systems hjälper dig att utnyttja ditt utrymme till max. Vår måttbeställda arkivförvaring fungerar runt dörröppningar, med begränsad takhöjd – till och med mot ventilationskanaler.

Fasta arkivhyllor

statische archiefrekken

Fasta arkivhyllor är ett bra alternativ för kompaktarkiv där många användare behöver tillträde. Arkivmaterial finns nåbart för alla via permanenta mittgångar, vilket undviker flaskhalsar. Bruynzeels fasta arkivhyllor och hyllställ i stålutförande finns i varierande längd, höjd och djup. Denna flexibilitet ger oss följande fördelar:

  • arkivhyllorna kan byggas runt hinder, såsom dörrar och ventilationskanaler, för ett utnyttja all tillgänglig yta.
  • Systemet är moduluppbyggt, vilket gör det enkelt att utöka eller anpassa efter behov.
  • Hyllmått kan justeras efter storleken på det som lagras i arkivet, vilket undviker halvtomma hyllor.
archive shelving

Kontakt Bruynzeel Storage Systems

Spar utrymme med mobil arkivförvaring, så kallade kompaktarkiv

verrijdbare archiefrekken

Mobil arkivförvaring som rullarkiv eller kompaktarkiv har stora fördelar jämfört med fast arkivförvaring. Fasta hyllor kräver gångar mellan raderna för åtkomst.

Mobil arkivförvaring optimerar utrymmet maximalt med endast en mittgång och med rätt placering kan förvaringskapaciteten fördubblas. Mobil arkivförvaring är inget konstigare än arkivhyllor på hjul. De flyttas separat eller flera samtidigt där det behövs, antingen med hjälp av handkraft eller elektroniskt styrt.

Självklart kan systemet kan anpassas med extra breda gångar för rullstolsburna, utan att man förlorar lagringskapacitet.

Arkivförvaring på höjden – Double Decker

Om golvytan är knapp men det finns tillräcklig takhöjd  kan en dubbeldäckare, det vill säga arkivförvaring i två våningar installeras. Ett tvåvåningssystem ökar ytans lagringskapacitet med 400 procent jämfört med en våning höga fasta hyllsystem. Dubbeldäckaren har två våningar av rörlig arkivförvaring med  övre och undre skåp.

dubbel dekker archief

Överblick av olika slags arkivförvaring

När man väljer typ av arkivförvaring bör man ta hänsyn till hur arkivytan ser ut, vilken storlek det som ska förvaras har och hur många personer som ska ha tillgång till arkivet. Härintill visar vi i en kortfilm hur de olika typerna av arkivförvaring fungerar och hur de underlättar för användarna. Ta en titt.

Arkivförvaring av historiskt material

Arkivförvaring av historiska dokument ställer särskilda krav på arkivmiljön. Ventilationskanaler och filter i rummet behövs för ett optimalt klimat som skyddar arkivet mot damm och mögel. Filkabinetten i sig kan justeras för att med maximal säkerhet bevara en arkivsamling.

historisch archief

Arkivförvaring hos Katrine Madsbjerg

Referensprojekt