Bruynzeel Storage Systems tillverkar och säljer smarta förvaringslösningar för kontor, arkiv, museerlager, bibliotek och sjukvård. Som producent, konsult och installatör är Bruynzeel Storage Systems marknadsledande inom utrymmesbesparande förvaring. Företagets huvudkontor och fabrik ligger på samma plats i Panningen, Nederländerna och täcker en yta av 28 000 m2. Bruynzeel har försäljning i nio europeiska länder genom försäljningskontor och globalt genom ett nätverk av distributörer i 43 länder. Med vår erfarenhet och kompetens blir vi en trygg partner.

CSR – Corporate Social Responsibility

Bruynzeel Storage Systems ser det som sitt ansvar att bevara miljön för framtida generationer. Det innebär att vi ständigt förbättrar våra processer för att undvika miljörisker. CSR är en process där vi hela tiden strävar efter en bra balans mellan människan, jorden och avkastningen. Genom att investera i vårt företag, i utvecklingen av våra medarbetare och utvecklingen av kundorienterade innovativa lagringssystem tillför vi ett viktigt mervärde för vår miljö.

FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Vi är medlemmar i organisationen FTI som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna – som tillverkar dem i Sverige. Verksamheten finansieras av dessa företag och målet är att erbjuda ett enkelt återvinningssystem med så lite påverkan på miljön som möjligt.

Vi som tillverkare har ett producentansvar

Sedan 1993 ligger miljöansvaret på den som producerar en vara. Producenterna ska vara skyldiga att ta hand om varorna även efter konsumentens slutanvändning.

Läs mer om oss och hur vi arbetar med hållbarhet och CRS.

We organise your space

att tillhandahålla innovativa och utrymmesbesparande lösningar.

Detta stöds av våra kärnvärden:

Hjälpsam

Att hjälpa varandra är en av våra viktigaste grundpelare kring vilket allt kretsar. Ömsesidig respekt, engagemang, hjälpsamhet och tillit är kvaliteter som vi alla uppskattar. Detta gäller både i samarbete med våra kollegor såväl som i samarbete med våra kunder.

Expert

Med vår kunskap och kompetens utvecklar vi innovativa produkter. Vi är snabba på att plocka upp de senaste trenderna och nyheterna. Det gör att vi alltid kan erbjuda ett komplett sortiment anpassat efter varje kunds behov.

Kundorienterad

Tillfredsställelse hos våra kunder, leverantörer och intressenter är vårt huvudmål. Det är vårt fokus i allt vi gör. Därför är vi uppriktigt engagerade i dem. Vi lyssnar på deras behov, önskemål och krav och gör allt för att möta deras förväntningar. De motiverar oss att ständigt utveckla bättre och mer kreativa förvaringslösningar!

Kreativ

Det är vår förmåga att anpassa förvaringslösningar på nya sätt för att skapa den bästa möjliga lösningen som är nyckeln till framgång. Vi utmanar oss varje dag och ändrar vårt perspektiv. Vår kreativa process utmanar oss att tänka, identifiera, utforska, förstå, skapa och slutligen sammanföra allt i den mest optimala lösningen för kunden.

Vinnande mentalitet

Vi har en positiv attityd och driver tillsammans framåt som ett lag för att få jobbet gjort. Vi ger aldrig upp och är engagerade i att göra allt som krävs för att få leverera bästa möjliga förvaringslösning.

Kvalitet

Bruynzeel produkter anpassas till ledande internationella kvalitetsstandarder och är certifierade av oberoende experter inom detta område.

Legal

Video

Constructor Group

Constructor Group Logo

Bruynzeel Storage Systems is part of the Constructor Group AS, a leading manufacturer of innovative storage solutions. The Constructor product portfolio ranges from innovative pallet racking up to office and archive solutions.

Läs mer om oss om företag och hur vi arbetar